top of page
Young Lawyer

Betingelser

Det er meget vigtigt at du læser vores betingelser samt handlesbetingelser

Betingelserne for gratis retshjælpsstøtte:

Det er vores første skridt at afklare om der kan søges og håbes på fri proces i sager som er omfattet af dette.
Det næste skridt ér at vurdere ansøgerens økonomi på baggrund af årsopgørelser. Opfylder man
 Civilstyrelsens betingelser økonomisk for fri proces, dog uden at opnå bevilling, så kan der ansøges om dækning ved vores fondskasse. 

 

Ansøgninger sendes ind efter indmelding af profil på forsiden, hvor kontaktformularen er i bunden. 

Husk som minimum at indsende:

- Alle sagens dokumenter

- Sagsbeskrivelse

- Beskrivelse af hvad du ønsker hjælp til samt ønsker at opnå

- Sidste årsopgørelse

Betingelserne for almindelig retshjælpsstøtte, efterforskning mv.:

Opfylder du ikke Civilstyrelsens betingelser for fri proces, og din opgørelse ej heller gør dette, vil retshjælpsstøtte, efterforskning mv. afregnes pr. time.

Vores salær i sådanne sager er 1500 kr. pr time eksklusive moms.
Vores Advokats salær afregnes særskilt med ham, da han indtræder i aftale med klienten uden os, efter vi har gjort vores forarbejde.

For sen betaling, anden misligholdelse, gebyr og renter:

Vi forbeholder os retten til at kræve 10% i rente, fra 10 dage efter første rykker og til betaling.
Vi sender kun 2 rykkere med gebyr a 100 kr stykket. Dertil 310kr i særlig erhvervsgodtgørelse.

Der påløber krav om alle andre udenretlige udgifter dækket ved egeninkasso efter sagens karakter jf. § 9.

Det er sidst en grundlæggende præmis for alle vores handler, at hvis der sælges hardware eller andet, så forbliver dette vores ejendom indtil at de fulde beløb er betalt.

Hurtig Retslig behandling af misligholdelse:
Alle misligholdte betalinger vil blive sendt til fogedretten med betalingspåkravsanmeldelse, og videreføres i retten om nødvendigt, såfremt der ikke inden er givet en opsøgende betalingsaftale om engagementet.

OBS: Beskeder kan indledende sendes 100% anonymt

OBS: Vi pådrager os ikke juridisk ansvar da vi udelukkende er en støtte til advokaterne som tager sagerne samt påtager sig ansvaret for klienten jf. de advokatetiske regler.

Klagevejledning:

Der kan sendes klage med udførlig beskrivelse af forholdende til email: Dinerettigheder@gmail.com

Bh Team Iustitia DK - Kend dine rettigheder!
 

Har du en sag som skal opklares eller retsforfølges?

Kontakt os og hør uforpligtende hvad vi kan gøre for dig og din sag. Jo før efter opståen som muligt, da det er meget vanskeligt at løse sager med succes hvor der er handlet forkert, utilstrækkeligt eller passivt i længere tid.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram

Thanks for submitting!

bottom of page